Warsztaty on-line 15.02.2022 r.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ON-LINE

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do uczestnictwa w warsztatach on-line nt:

„Techniki wyceny w podejściu kosztowym - studium przypadku"

w wymiarze 4 godzin (2 pkt)

W programie warsztatów: omówienie podstawowych uwarunkowań wyceny poszczególnymi technikami, ich zalet i ograniczeń; pokazanie podstaw metodycznych, na konkretnych przykładach; analiza przykładowych wycen dla:
- obiektu budowlanego nietypowego
- obiektu przeznaczonego do rozbiórki
- obiektu w rozwoju.

Prowadzący: mgr inż. Maciej Książek  - rzeczoznawca majątkowy, mgr inż. budownictwa

Termin: 15 lutego
 2022 r. (wtorek), od godz. 15:30 do 18:45

Forma warsztatów:
on-line – platforma VMS NOT-informatyka

Warunki techniczne uczestnictwa: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie. Jednak osoby zamierzające wziąć udział w dyskusji proszone są o zainstalowanie mikrofonu i podczas logowania zaznaczenie opcji "używam mikrofonu".
Warunkiem ukończenia warsztatów jest potwierdzenie logowania na liście obecności.  Lista zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Odpłatność:

  • Członkowie ŚSRM - 50,00 zł brutto + opłacone składki członkowskie za 2021 rok.
  • Rzeczoznawcy spoza ŚSRM - 150,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień zawodowych - 150,00 zł + 23% VAT - 184,50 zł brutto

Zgłoszenie uczestnictwa:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty  na adres e-mail: info@srm.com.pl
do dnia 11 lutego 2022r.

Liczba miejsc ograniczona - 200 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Należność za warsztaty prosimy wpłacać przelewem na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
PKO BP S.A. II Oddział Katowice 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908