Szkolenie i warsztaty

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie i warsztaty dotyczące problematyki szacowania nieruchomości na rynkach mieszkaniowych w sąsiedztwie lotnisk pt.:

Wdrożenie do praktyki szacowania nieruchomości do celów ustalania odszkodowań w OOU lotnisk i innych obiektów wyników badań metodyki uzyskanych w projekcie SOWA 2020”, które poprowadzą dr hab. Magdalena Habdas, Profesor Uniwersytetu Śląskiego (rzeczoznawca majątkowy, radca prawny), prof. dr hab. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska (rzeczoznawca budowlany), dr inż. Jan Konowalczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (rzeczoznawca majątkowy, kierownik projektu SOWA 2020).

Szkolenie i warsztaty dedykowane są rzeczoznawcom majątkowym, w szczególności biegłym sądowym oraz członkom zespołów oceniających Komisji Opiniujących, działających przy stowarzyszeniach oraz członkom Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w formie wykładu oraz warsztatów:

  • wykład on-line - 19 sierpnia 2021 r. - 6 godzin (3 punkty szkoleniowe),
  • warsztaty (w trybie stacjonarnym lub on-line przy braku możliwości organizacji zajęć stacjonarnych), 1-2 września 2021 r. 12 godzin ( 6 punktów warsztatowych).

Uczestnictwo w szkoleniu – wykładzie  (punkty szkoleniowe) w dniu 19.08.2021r. dla członków Śląskiego Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych jest  bezpłatne, dla pozostałych uczestników odpłatność wynosi 150,00 zł z VAT. Osoby nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego doliczają 23% VAT – 184,50 zł brutto.

UWAGA! Można uczestniczyć tylko w wykładzie i nie powoduje to obowiązku uczestnictwa w warsztatach, natomiast dla osób pragnących uczestniczyć w warsztatach udział w wykładzie jest obowiązkowy.

Warsztaty odbędą się w Hotelu KOCIERZ w Targanicach koło Andrychowa.  Cena szkolenia za uczestnictwo jednej osoby w warsztatach i wykładzie wynosi 640,00 zł dla członków ŚSRM780,00 zł dla pozostałych uczestników.  Osoby nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy majątkowego  doliczają 23% VAT – 959,94 zł brutto.

Cena obejmuje także koszty pobytu w hotelu (1 nocleg w pokoju dwuosobowym, pełne wyżywienie), napoje i drobny poczęstunek  w przerwach kawowych) i atrakcje.
UWAGA! Zakwaterowanie wyłącznie w pokojach dwuosobowych.

Liczba uczestników jest ograniczona planowaną formą zajęć i o przyjęciu zgłoszenia na warsztaty decydować będzie kolejność zapisów. Zgłoszenie na warsztaty jest automatycznie zgłoszeniem na wykład 19.08.2021 r., a uczestnictwo w tym wykładzie jest warunkiem koniecznym dla udziału w warsztatach.  Uczestnicy warsztatów korzystają z własnych komputerów i możliwością korzystania z programu  Excel i Word, gdyż warsztaty skupią się na rozwiązywaniu praktycznych problemów określania zmniejszenia wartości nieruchomości i określania wartości nakładów na poprawę akustyki budynków na przykładach nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi przy różnie sformułowanych tezach  dowodowych sądu.

Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie i warsztaty jest przesłanie formularza zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty.

ZAPRASZAMY !