Szkolenie i warsztaty 26.10.2020

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
zaprasza w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek) na 
szkolenie i warsztaty on-line nt.
„Praktyczne stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. Jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych" 
w wymiarze 8 godzin edukacyjnych (2 punkty szkoleniowe + 2 punkty warsztatowe),  które poprowadzi: Zbigniew Januszewski - rzeczoznawca majątkowy

BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!!

Forma szkolenia: on-line - platforma VMS NOT-informatyka

Termin szkolenia: 26 października 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 15:00

Odpłatność: 

  • Członkowie Śląskiego SRM – 50,00 zł brutto (+ opłacone składki członkowskie za III kwartały 2020 r.)
  • Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 250,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy - 250,00 zł netto +23% VAT  307,50 zł brutto

Warunki zakwalifikowania się na szkolenie:

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty  na adres e-mail: info@srm.com.pl.

Przesłanie formularza bez potwierdzenia wpłaty zadeklarowanej kwoty nie gwarantuje miejsca na szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: Posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest potwierdzenie logowania na liście obecności, która zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Liczba miejsca ograniczona - 200 miejsc.