Szkolenie i warsztaty z cyklu "Moim zdaniem ..."

W dniu 20 grudnia 2023r. w godzinach od 9:00 do 12:30 w formule on-line
odbędą się szkolenie i warsztaty nt. „Rynek mieszkań na wynajem - analiza”, które poprowadzi:

Dr Radosław Cyran
– posiada doświadczenie z zakresu badań i analiz z obszaru gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa i rynku nieruchomości. Świadczy usługi doradcze w zakresie Rozwoju mieszkalnictwa dostępnego cenowo oraz z zasobów gmin dla grup wrażliwych realizowane w ramach projektu pn. „Advocacy and provision of Social Housing” finansowane przez Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), był członkiem zespołu ekspertów działających przy Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przygotowującego raporty dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie na potrzeby Śląskiego Forum Ekspertów (Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za działalność wdrożeniową), prowadził prace badawcze i rozwojowe, w celu określenia  Ram programowych dla zintegrowanego planowania sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym i regionalnym, przygotowywał rozwiązania w ramach prac grupy eksperckiej ds. mieszkalnictwa i polityk społecznych przy aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej, jest autorem minipodręczników w ramach projektu Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju. Jest kierownikiem studiów podyplomowych Rzeczoznawca majątkowy oraz Zarządzanie nieruchomości prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także menedżerem kierunku studiów Gospodarka Miejska i Nieruchomości. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie, Habitat for Humanity Poland, Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Zrealizował jako autor lub współautor ponad 40 opracowań strategicznych dla samorządu terytorialnego z zakresu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin oraz polityki mieszkaniowej.
oraz Wojciech Kosek - Rzeczoznawca majątkowy

Szkolenie w wymiarze 2 godzin edukacyjnych(1 punkt szkoleniowy) i warsztaty w wymiarze 2 godzin edukacyjnych (1 punkt warsztatowy).
Dla członków ŚSRM im. A. Kalusa oraz praktykantów szkolenie bezpłatne,
- dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych 100,00 zł brutto,
- dla osób bez uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego 123,00 zł brutto.

 Warunki techniczne uczestnictwa: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome lub Mozilla FireFox. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie. Jednak osoby zamierzające wziąć udział w dyskusji proszone są o zainstalowanie mikrofonu i podczas logowania zaznaczenie opcji "używam mikrofonu".
Warunkiem ukończenia szkolenia i warsztatów jest potwierdzenie logowania na liście obecności.  Lista zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszenia - Formularz zgłoszenia 20.12.2023


Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń: 18 grudnia 2023r.

Należność za warsztaty prosimy wpłacać przelewem na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. A. Kalusa PKO BP S.A. II Oddział Katowice 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 z tytułem przelewu "Szkolenie i warsztaty 20.12.2023" do 3 dni przed szkoleniem!