O Stowarzyszeniu

Artykuły

 • 2017-05-16

  O Nas

  Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:

  • obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
  • stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
  • uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
  • walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny".

  Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie nasze zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Aktualnie Stowarzyszenie nasze zrzesza około 500 członków działających na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego oraz kilka osób z innych województw.

  W 35-letniej historii Stowarzyszenia mieliśmy ośmiu Prezesów (Przewodniczących Rady):

  • Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
  • Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
  • Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
  • Lech Gutry w latach 1998 - 2001
  • Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
  • Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
  • Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013
  • Marek Wiśniewski w latach 2013 - 2016

  Od czerwca 2016 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Ewa Łukasik-Kisiel.

  przejdź do artykułu
 • Statut

  Tekst jednolity Statutu uchwalonego w dniu 10.06.2017 r. przez Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach.

  przejdź do artykułu
 • Organy Stowarzyszenia

  RADA STOWARZYSZENIA:

  • Ewa Łukasik-Kisiel - Prezes
  • Krzysztof Urbańczyk - Wiceprezes
  • Joanna Orłoś - Sekretarz
  • Wojciech Pastwa - Skarbnik
  • Elżbieta Kazimierska
  • Wojciech Kosek
  • Grzegorz Motyl
  • Krzysztof Rembisz
  • Jan Siudziński
  • oraz Przewodniczący Oddziałów: Marek Gancarczyk i Bożena Zyskowska

  KOMISJA REWIZYJNA

  • Hanna Czaplicka-Gutry - Przewodnicząca
  • Włodzimierz Szulc
  • Włodzimierz Ślimak
  • Marek Tarko
  • Krystyna Żmuda

  KOMISJA ETYKI

  • Tomasz Goebel - Przewodniczący
  • Aleksandra Olczyk - Sekretarz
  • Wiesław Baranek
  • Lech Gutry
  • Jerzy Jurgielewicz

  ZARZĄD ODDZIAŁU W BIELSKU BIAŁEJ:

  • Marek Gancarczyk - Przewodniczący
  • Izabela Razowska- Wiceprzewodniczący
  • Michał Bala - Sekretarz
  • Małgorzata Klepacka - Adamus - Członek Zarządu
  • Jan Siudziński - Członek Zarządu

  KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU W BIELSKU-BIAŁEJ:

  • Joanna Grajewska - Przewodniczący
  • Wojciech Gryboś - Członek Komisji
  • Wiesław Niebudek - Członek Komisji

  ZARZĄD ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE:

  • Bożena Zyskowska - Przewodniczący
  • Elżbieta Kazimierska - Wiceprzewodniczący
  • Tomasz Marchewka - Skarbnik
  • Jerzy Jurgielewicz - Sekretarz
  • Witold Śleszyński - Członek Zarządu

  KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE :

  • Zbigniew Jędraszczyk - Przewodniczący
  • Jadwiga Bugaj - Członek Komisji
  przejdź do artykułu
 • Skład Komisji Statutowych ŚSRM w kadencji 2016-2019

  Skład Komisji Statutowych ŚSRM w kadencji 2016-2019

  przejdź do artykułu
 • Regulamin przyznawania odznak honorowych PFSRM

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAK HONOROWYCH  POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

  przejdź do artykułu