Statut

Tekst jednolity Statutu uchwalonego w dniu 25.05.2023 r. przez Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, zatwierdzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy 08.08.2023 r.