Komisja Opiniująca

Artykuły

 • SKŁAD KOMISJI OPINIUJĄCEJ Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych powołany uchwałą w dniu 18 lipca 2019 r.

  • Szandrowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Opiniującej
  • Górniak Marek - Z-ca Przewodniczącej Komisji Opiniującej
  • Borkowski Witold
  • Borycki Marian
  • Cader Małgorzata
  • Goc Andrzej
  • Goebel Tomasz
  • Grajewska Joanna
  • Gutry Lech
  • Hajdasz Zdzisław
  • Jędrzejczyk Dorota
  • Jurgielewicz Jerzy
  • Kasiński Marek
  • Krzempek Jerzy
  • Lamik Jerzy
  • Lubecki Jan
  • Marczuk Zenon
  • Olczyk Alesandra
  • Pilarski Marcin
  • Sęk Janusz
  • Ulman Tomasz
  przejdź do artykułu
 • Skład Kolegium Arbitrażowego 2019-2022

  • Szandrowska Wiesława - Przewodnicząca KO
  • Górniak Marek - Zastępca Przewodniczącej KO
  • Borycki Marian
  • Gutry Lech
  • Marczuk Zenon
  przejdź do artykułu