e-czasopismo Nieruchomości

  • Warsztat i Metodyka
  • Komunikaty Prezesa
  • Podstawy prawne
  • Pożegnania

sortuj wg


Ewa Łukasik - Kisiel

Komunikat Prezesa

2017-10-09

Komunikaty Prezesa,

Koleżanki i Koledzy!

Witam serdecznie po dłuższej przerwie związanej z sezonem urlopowym. Wrzesień upłynął pod znakiem XXVI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, która odbyła się w dniach 21-22 września 2017r. w Łodzi. 

przejdź do artykułu

Redaktor Naczelny

51 zmian w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2017-08-30

Warsztat i Metodyka,

Poniżej przedstawiam w układzie tabelarycznym 51 zmian w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. Zmiany zostały uchwalone dnia 20 lipca 2017, a opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017, poz. 1509. Pragnę zwrócić uwagę , że większość zmian wchodzi w życie w dniu 01 września 2017 roku. Te szczególnie istotne dla zawodu pozwoliłem …

przejdź do artykułu

Redaktor Naczelny

Komunikat Prezesa

2017-05-31

Komunikaty Prezesa,

Zbliża się nieuchronnie doroczne Walne Zebranie Członków ŚSRM, na które pragnę serdecznie wszystkich zaprosić. Minął pierwszy rok działalności Rady, która została wybrana w dniu 11 czerwca 2016 roku.

przejdź do artykułu

iart

Pobieranie artykułów

2017-05-30

Komunikaty Prezesa,

W tym dziale publikujemy informacje dla Członków Stowarzyszenia - dostępne wyłącznie po zalogowaniu. 

W celu uzyskania loginu i hasła prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia kontakt e-mail

przejdź do artykułu

PFSRM

Nowe przepisy prawne

2017-05-29

Podstawy prawne,

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego.

przejdź do artykułu

Jerzy Jurgielewicz

Wycena Maszyn i Urządzeń

2017-05-29

Warsztat i Metodyka,

MASZYNA to zespół sprzężonych części lub elementów  składowych ,z których przynajmniej jeden  jest ruchomy ,wraz z odpowiednimi elementami uruchamiającymi ,obwodami sterowania  ,zasilania ,połączonych wspólnie w celu określonego  zastosowania , w szczególności do przetwarzania ,obróbki ,przemieszczania  lub pakowania materiałów

zaloguj sie aby zobaczyć więcej

Jan Biegun, Jan Łagosz

Wspomnienie o naszym koledze – Janie Kraus

2017-01-26

Pożegnania,

W dniu 12 września 2016 r pożegnaliśmy Kolegę Jana Krausa – rzeczoznawcę majątkowego – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle w wieku 72 lat, w dniu 09 września 2016 r., w swoim domu w Leśnej, Gmina Lipowa. W imieniu swoim oraz kolegów z powiatu żywieckiego chcemy przypomnieć jego sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne. …

przejdź do artykułu

Wiesław Niebudek

W S P O M N I E N I E o Adamie Kołodziejczyku

2016-10-05

Pożegnania,

  Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy kilka miesięcy temu w Bielsku-Białej rzeczoznawcę majątkowego – Kolegę Adama Kołodziejczyka – członka Oddziału Bielskiego ŚSRM, który zmarł nagle 13 kwietnia 2016r. w wieku 74 lat. W imieniu grona kolegów i przyjaciół, chciałbym w kilku zdaniach przypomnieć sylwetkę oraz dokonania zawodowe i społeczne śp. Adama. Urodził się 10.08.1941r. w Bielsku-Białej. …

przejdź do artykułu

Redaktor Naczelny

Powrót do podstaw- definicja i interpretacja wartości rynkowej

2015-10-07

Warsztat i Metodyka,

  Wprowadzenie Wycena każdego dobra polega na określeniu wartości. Wagę tej kategorii podkreśla  wypowiedź prof. G. Kołodki: „gospodarka bez wartości jest jak życie  bez sensu”[1]. Kategoria ta nie jest łatwa, należy do najtrudniejszych i  najbardziej dyskusyjnych  w historii myśli ekonomicznej i na gruncie ekonomii. Początkowo rozważana była przez filozofów takich m.in. jak: Ksenofont, Sokrates, Platon. …

zaloguj sie aby zobaczyć więcej

Wojciech Pastwa

KROK PO KROKU… PRZYSZŁY RZECZOZNAWCO

2014-11-27

Warsztat i Metodyka,

  Wciąż nie słabnie zainteresowanie zawodami tzw. nieruchomościowymi. Wśród pragnących te zawody wykonywać, dużą popularnością cieszy się zawód rzeczoznawcy majątkowego, do wykonywania którego niezbędne są uprawnienia zawodowe. Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. Obecnie zawód rzeczoznawcy majątkowego jest jednym z tzw. zawodów regulowanych. Osoby chcące go wykonywać muszą …

zaloguj sie aby zobaczyć więcej