Koncepcja wartości rynkowej w świetle nowelizacji uogn.