Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

Jak zostać członkiem ŚSRM

 

Aby zostać członkiem ŚSRM należy złożyć w biurze Stowarzyszenia komplet dokumentów:
- wypełnioną deklarację członkowską 
- kserokopię uprawnień zawodowych
- pisemne rekomendacje dwóch osób wprowadzających (członkowie Stowarzyszenia z co najmniej 2-letnim stażem w ŚSRM)
- CV zawodowe.

Ostatnim etapem jest spotkanie z Radą Stowarzyszenia i podjęcie uchwały.
Koszty członkostwa to 500,00 zł - wpisowe (opłata jednorazowa po przyjęciu do Stowarzyszenia) i składki członkowskie w wysokości 50,00 zł miesięcznie.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ

Pobierz oświadczenie RODO