Szkolenie i warsztaty on-line 26.09.2020r.

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
zaprasza w dniu 26 września 2020 r. (sobota) na
szkolenie i warsztaty ONLINE nt. 
„Wartość odtworzeniowa w teorii i praktyce" 
w wymiarze 4 godzin - 2 pkt szkoleniowe oraz 4 godzin – 2 pkt warsztatowe),
 
które poprowadzi: Maciej Książek - rzeczoznawca majątkowy

Forma szkolenia: online - platforma VMS NOT-informatyka

Termin szkolenia: 26 września 2020 roku (sobota) w godzinach 9:00 - 15:00

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Warunki uczestnictwa

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 18 września 2020 r. 
    na adres e-mail: info@srm.com.pl.

Liczba miejsca ograniczona - 100 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.