Warsztaty on-line 07.12.2021r.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ON-LINE

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do uczestnictwa w warsztatach on-line nt:

„EXCEL - narzędzie ułatwiające pracę rzeczoznawcy majątkowego - część I."  (informacje dotyczące szkolenia w załączniku)

w wymiarze 6 godzin (3 pkt)

Prowadzący: mgr inż. Sławomir Prec  –  rzeczoznawca majątkowy, członek PSRWN w Gdańsku, biegły sądowy, wykładowca na studiach podyplomowych, kursach i praktykach z wyceny nieruchomości.

Termin: 7 grudnia
 2021 r. (wtorek), od godz. 9:00 do 14:00

Forma warsztatów: 
on-line – platforma VMS NOT-informatyka

Warunki techniczne uczestnictwa: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome oraz arkuszem kalkulacyjnym. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie. Jednak osoby zamierzające wziąć udział w dyskusji proszone są o zainstalowanie mikrofonu i podczas logowania zaznaczenie opcji "używam mikrofonu".
Warunkiem ukończenia warsztatów jest potwierdzenie logowania na liście obecności.  Lista zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Odpłatność:

  • Członkowie ŚSRM - 50,00 zł brutto + opłacone składki członkowskie za 2021 rok.
  • Rzeczoznawcy spoza ŚSRM - 200,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień zawodowych - 200,00 zł + 23% VAT - 246,00 zł brutto

Zgłoszenie uczestnictwa:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty  na adres e-mail: info@srm.com.pl
do dnia 3 grudnia 2021r.

Liczba miejsc ograniczona - 200 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Należność za warsztaty prosimy wpłacać przelewem na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
PKO BP S.A. II Oddział Katowice 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908