II WARSZTATY OSTATKOWE

Rzeczoznawcy majątkowi prowadzący warsztaty oraz tematy:

- Adam Polanowski "Analiza i wycena terenów inwestycyjnych". – 6 godzin edukacyjnych,
Marek Gancarczyk„Rozpoznawanie drzew podstawowych gatunków liściastych – rodzimych – lasotwórczych w stanie bezlistnym, podczas oględzin prowadzonych przez rzeczoznawców majątkowych w okresie jesienno-zimowo-przedwiosennym”. – 2 godziny edukacyjne,
- Grzegorz Motyl  – „Praktyczne aspekty ustalania stopnia zużycia technicznego ”. – 2 godziny edukacyjne,
- Krzysztof Urbańczyk „Analiza rynku nieruchomości w świetle doświadczeń pracy Komisji Arbitrażowej PFSRM”. – 2 godziny edukacyjne

Szczegółowy harmonogram godzinowy warsztatów w terminie późniejszym.

 Miejsce: Kompleks ZAGROŃ w Istebnej, Istebna 1588, 43-470 Istebna

 Odpłatność za udział w warsztatach obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe,  1 nocleg w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, 1 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 3 przerwy kawowe, 2 obiady, nielimitowane korzystanie z parku wodnego Olza, uroczystą kolację ostatkową w dniu 25 lutego.

 O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizator. 

Członkowie Śląskiego SRM 500,00 zł brutto + uregulowane składki członkowskie za I kwartał 2020 r.

Członkowie sfederowanych stowarzyszeń 650,00 zł brutto

Rzeczoznawcy majątkowi spoza PFSRM 800,00 zł brutto

Osoby uczestniczące w warsztatach i nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy 800 zł + 23% VAT - 984,00 zł brutto

Osoby towarzyszące400 zł + 23% VAT  - 492,00 zł brutto

Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest  zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie www.srm.com.pl w zakładce „SZKOLENIA” wraz z potwierdzeniem wpłaty zadeklarowanej kwoty.

Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

Zgłoszenia  prosimy przesyłać  do dnia 10 lutego br.  drogą elektroniczną na adres: info@srm.com.pl .

Ilość miejsc ograniczona!