Szkolenie 13.12.2019r.

Zaprasza w dniu 13 grudnia 2019r. na

Szkolenie nt. „Coś poszło nie tak - błędy w operatach szacunkowych." w wymiarze 8 godzin (2 pkt szkoleniowe i 2 pkt warsztatowe), które poprowadzi  pracownik GDDKiA Rzeczoznawca majątkowy Paweł Duciak

Miejsce szkolenia:  Aula Nr 6  Wydziału Prawa i Administracji UŚ ul. Bankowa 11b, Katowice

Termin szkolenia:  13 grudnia 2019 roku w godzinach 9:30 - 15:30

Odpłatność:  Członkowie Śląskiego SRM - 50,00 zł brutto (+ opłacone składki członkowskie za 2019 rok)
                        Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 300,00 zł brutto
                        Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy - 300,00 zł netto +23% VAT  369,00 zł brutto

Warunki uczestnictwa:

- przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 6 grudnia 2019r.
do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Dąbrowskiego 22/113 w Katowicach
e-mail: info@srm.com.pl