Warsztaty 25.11.2019r.

w dniu 25 listopada 2019r. zaprasza na warsztaty nt.

„Problematyka wyceny wartości nakładów w ujęciu kosztowym i rynkowym”

 w wymiarze 4 godzin (2 punkty), które  poprowadzi rzeczoznawca majątkowy Grzegorz Motyl

Miejsce: Aula nr 4 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego,  Katowice ul. Bankowa 11 B 

 Termin:  25 listopada 2019 r. godz. od 1000 – 1300

Odpłatność:  Członkowie ŚSRM   - 50,00 zł brutto  (+opłacone składki członkowskie za 2019 rok)
Rzeczoznawcy spoza Stowarzyszenia – 100,00 zł/brutto
Osoby bez uprawnień – 100,00 zł netto + 23% Vat ( 123,00 zł brutto)

Warunki uczestnictwa: 
- przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty zadeklarowanej kwoty  do dnia 15 listopada 2019r. do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Dąbrowskiego 22/113 w Katowicach 
e-mail: info@srm.com.pl