Warsztaty on-line 30.11.2020r.

zaprasza w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na

Warsztaty ON-LINE nt. „Analiza stanu nieruchomości, jako przedmiotu wyceny – definicje; metodyka czynności rzeczoznawcy majątkowego - studium przypadków cz. II"  w wymiarze 6 godzin (3 punkty warsztatowe),
które poprowadzi: Zenon Marczuk - rzeczoznawca majątkowy

Forma szkolenia: online - platforma VMS NOT-informatyka

Termin szkolenia: 30 listopada 2020 roku (poniedziałek) w godzinach 9:00 - 13:30

Odpłatność: 

  • Członkowie Śląskiego SRM - 60,00 zł (+ opłacone składki członkowskie za 2020 rok)
  • Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 160,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy- 160,00 zł netto +23% VAT  196,80 zł brutto

Warunki uczestnictwa

  • przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres
    e-mail: info@srm.com.pl.

Przesłanie formularza bez potwierdzenia wpłaty zadeklarowanej kwoty nie gwarantuje miejsca na szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w warsztatach: Posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest potwierdzenie logowania na liście obecności, która zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Liczba miejsca ograniczona - 200 miejsc.  Decyduje kolejność zgłoszeń.