Szkolenie on-line 18.03.2021r.

zaprasza w dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) na

Szkolenie ON-LINE nt. „Prognozowanie zmian na rynku nieruchomości - możliwości i ograniczenia"  w wymiarze 4 godzin (2 punkty szkoleniowe),
które poprowadzi: 
prof. dr hab. inż. nauk technicznych i ekonomicznych Mieczysław Prystupa - wykładowca akademicki, rzeczoznawca majątkowy.

Forma szkolenia: online - platforma VMS NOT-informatyka
Warunki techniczne uczestnictwa: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest potwierdzenie logowania na liście obecności, która zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Termin szkolenia: : 18 marca 2021 roku (czwartek) w godzinach 10:00 - 13:15

Odpłatność: 

  • Członkowie Śląskiego SRM – 50,00 zł brutto (brak zaległości składkowych + opłacone składki członkowskie za I kwartał 2021 r.)
  • Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 150,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy - 150,00 zł netto +23% VAT  184,50 zł brutto

Warunki uczestnictwa:

przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres e-mail: info@srm.com.pl

Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń: 15.03.2021r.

Nie przyjmujemy formularzy zgłoszeniowych bez potwierdzenia wpłaty.

Liczba miejsca ograniczona - 200 miejsc.  Decyduje kolejność zgłoszeń.