Szkolenie on-line 21.01.2021r.

zaprasza w dniu 21 stycznia 2021 r. (czwartek) na

Szkolenie ON-LINE nt. „Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego"  w wymiarze 4 godzin (2 punkty szkoleniowe),
które poprowadzi: 
dr hab. nauk prawnych Magdalena Habdas - radca prawny, nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa cywilnego
oraz
dr inż. Jan Konowalczuk – pracownik naukowy, nauczyciel akademicki rzeczoznawca majątkowy, specjalista wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw

Forma szkolenia: online - platforma VMS NOT-informatyka
Warunki techniczne uczestnictwa: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest potwierdzenie logowania na liście obecności, która zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Termin szkolenia: : 21 stycznia 2021 roku (czwartek) w godzinach 9:00 - 12:00

Odpłatność: 

  • Członkowie Śląskiego SRM – BEZPŁATNIE (brak zaległości składkowych + opłacone składki członkowskie za I kwartał 2021 r.)
  • Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 150,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy - 150,00 zł netto +23% VAT  184,50 zł brutto

Warunki uczestnictwa

  • Członkowie ŚSRM  - zgłoszenie drogą mailową z podaniem adresu mailowego, na który zostanie przesłany link do szkolenia (bez konieczności przesyłania formularza zgłoszeniowego)
  • Osoby spoza Śląskiego SRM przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty  na adres e-mail: info@srm.com.pl.

Przesłanie formularza bez potwierdzenia wpłaty zadeklarowanej kwoty nie gwarantuje miejsca na szkoleniu.

Liczba miejsca ograniczona - 200 miejsc.  Decyduje kolejność zgłoszeń.