Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów w gospodarce nieruchomościami - szkolenie specjalistyczne.

Witam Koleżanki i Kolegów.

Nasza propozycja, o której pisałem w komunikacie z lipca 2023 r. zaczyna się materializować.

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie specjalistyczne „Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów w gospodarce nieruchomościami”.

O przyjęciu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona.

Prace trzech stowarzyszeń w Polsce  (Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych im. Andrzeja Kalusa, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Wielkopolski Południowej w Kaliszu), w ramach projektu pilotażowego, zmierzające do powołania Ośrodków Mediacji w naszych regionach są bardzo intensywne "więcej informacji tutaj". Mamy pozytywne sygnały z wielu środowisk – potencjalnych naszych współpracowników i klientów, bardzo wysoko oceniające naszą inicjatywę. Zajęcia prowadzone przez najlepszych teoretyków i praktyków ze ŚLĄSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI FUNDACJI WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO gwarantują najwyższy poziom nauczania i zajęć warsztatowych. Naszym kursem zaczynają się interesować stowarzyszenia w Polsce.

 Forma zajęć:

  • zajęcia w formie stacjonarnej w soboty i niedziele (zajęcia w godzinach od 9:00 do 16:00),
  • zajęcia online w piątki w godzinach od 15:00 –18:00 (zajęcia online są prowadzone za pośrednictwem platformy Clickmeeting, która umożliwia kontakt z prowadzącym za pośrednictwem kamery lub czatu; obejmują tematy teoretyczne, a także jedne warsztaty z zakresu prowadzenia mediacji online),
  • staże –terminy zostaną ustalone indywidualnie.

 Dyplom:

  • każdy Uczestnik otrzyma dyplom ukończenia cyku szkoleń wraz ze wskazaniem liczby godzin szkoleniowych,
  • na prośbę Uczestników możliwe jest otrzymanie dodatkowo certyfikatów potwierdzających ukończenie każdego ze szkoleń/treningów mediacyjnych oddzielnie

Zajęcia rozpoczynamy 25 listopada 2023 r. (harmonogram zajęć w załączeniu). Ilość godzin 140 w załączonym harmonogramie jest ich 122, pozostałe zostaną uzgodnione z uczestnikami zajęć.

Cena: 5500,00 zł (brutto z VAT)

Istnieje możliwość rozłożenia ceny na raty (I rata 3000,00 zł płatna do 10 listopada 2023 r.; II rata 2500,00 zł płatna do 10 stycznia 2024 r.). Sprawdźcie u Waszych księgowych, który wariant jest dla Was najlepszy – mamy koniec roku.

Zgłoszenia proszę przesyłać przez elektroniczny formularz zgłoszenia - Formularz zgłoszenia - Mediacje

UWAGA! Pierwszeństwo w naborze mają osoby, które wcześniej tj. w lipcu i sierpniu zadeklarowały udział w szkoleniu.

Nr konta na które należy dokonać przelewu: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych PKO BP S.A. II Oddział Katowice 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

Pozdrawiam, życząc dobrych przemyśleń i decyzji.

Wojciech Kosek – Prezes ŚSRM im. A. Kalusa