Szkolenie on-line 07.10.2021r.

zaprasza w dniu 7 października 2021 r. (czwartek) na

Szkolenie ON-LINE nt. „PORÓWNYWANIE W SZACOWANIU NIERUCHOMOŚCI"  w wymiarze 4 godzin (2 punkty szkoleniowe), które poprowadzi: 
dr inż. Jan Konowalczuk - rzeczoznawca majatkowy, pracownik naukowy, nauczyciel akademicji, specjalista wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Forma szkolenia: online - platforma VMS NOT-informatyka
Warunki techniczne uczestnictwa: posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest potwierdzenie logowania na liście obecności, która zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Termin szkolenia: : 7 października 2021 roku (czwartek) w godzinach 9:00 - 12:30.

Odpłatność: 

  • Członkowie Śląskiego SRM – BEZPŁATNIE (brak zaległości składkowych + opłacone składki członkowskie za III kwartały 2021 r.)
  • Rzeczoznawcy spoza Śląskiego SRM - 150,00 zł brutto
  • Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy - 150,00 zł netto +23% VAT  184,50 zł brutto

Warunki uczestnictwa:

Członkowie ŚSRM - zgłoszenie mailowe, bez konieczności wysyłania formularza

Rzeczoznawcy majątkowi spoza ŚSRM - przesłanie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres e-mail: info@srm.com.pl

Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń: 4 października 2021r.

Nie przyjmujemy formularzy zgłoszeniowych bez potwierdzenia wpłaty.

Liczba miejsca ograniczona - 200 miejsc.  Decyduje kolejność zgłoszeń.