Warsztaty 06.11.2020

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

zaprasza w dniu 6 listopada 2020r.  w godzinach 10:00 - 13:00 na warsztaty on-line nt.:

„Określanie wartości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.”

w wymiarze 4 godzin edukacyjnych (2 pkt)

które poprowadzą rzeczoznawcy majątkowi:  Jan Bagiński , Jan Siudziński

Odpłatność za udział w warsztatach:

  • Członkowie Śląskiego SRM 50,00 zł brutto
  • Rzeczoznawcy majątkowi spoza ŚSRM 150,00 zł brutto
  • Osoby nieposiadające uprawnień rzeczoznawcy 184,50 zł brutto z VAT

Warunkiem zakwalifikowania się na warsztaty jest  zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

Zgłoszenia  prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@srm.com.pl

Przesłanie formularza bez potwierdzenia wpłaty zadeklarowanej kwoty nie gwarantuje miejsca na szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w warsztatach: Posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją przeglądarki Google Chrome. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.
Warunkiem ukończenia szkolenia jest potwierdzenie logowania na liście obecności, która zapisywana jest automatycznie, kilkakrotnie w czasie szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona.