II Edycja szkolenia on-line 08.07.2020

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza do uczestnictwa w II edycji szkolenia on-line nt:

„Od aktu notarialnego do elektronicznej księgi wieczystej”

w wymiarze 4 godzin (2 pkt)

Wykładowca: radca prawny Adam Zawisza
Termin: 8
 lipca 2020 r. (środa), od godz. 9:00 do 12:00
Forma szkolenia:
online – platforma VMS NOT-informatyka

Konspekt szkolenia:

 1. Akt notarialny jako czynność notarialna i dokument urzędowy
 2. Akt notarialny a czynność prawna objęta aktem notarialnym
 3. Zakres formy aktu notarialnego w obrocie nieruchomościami
 4. Elementy składowe aktu notarialnego istotne przy wycenie nieruchomości
 5. Dostęp rzeczoznawcy majątkowego do aktu notarialnego w procesie wyceny
 6. Omówienie przykładowych aktów z perspektywy procesu wyceny
 7. Pojęcie nieruchomości i stanu prawnego nieruchomości
 8. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości, dla której nie założono księgi wieczystej
 9. Cele i funkcje instytucji ksiąg wieczystych
 10. Rodzaje ksiąg wieczystych
 11. Księga wieczysta a akta księgi wieczystej
 12. Źródła informacji o numerach ksiąg wieczystych
 13. Dostęp do akt księgi wieczystej w procesie wyceny
 14. Księga wieczysta jako źródło danych niezbędnych przy wycenie
 15. Struktura księgi wieczystej
 16. Wpisy w księdze wieczystej poszczególnych działach – informacje istotne dla wyceny praw ujawnionych w księdze
 17. Omówienie przykładów wpisów z perspektywy zawartości operatu szacunkowego

Odpłatność:
Bezpłatne szkolenie
dla członków ŚSRM w Katowicach (warunek - opłacone składki członkowskie za I półrocze 2020)
100,00 zł
dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
100,00 zł + 23% VAT (123,00 zł)
dla osób bez uprawnień zawodowych
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu – do 03.07.2020 r.
należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@srm.com.pl,

Liczba miejsc ograniczona - 50 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat

Należność za szkolenie prosimy wpłacać do dnia 03.07.2020 r. przelewem na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
PKO BP S.A. II Oddział Katowice 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

W załączeniu:

– Formularz zgłoszenia