https://www.traditionrolex.com/36

Medicover Sport oferta dla Członków ŚSRM im. A. Kalusa - Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

https://www.traditionrolex.com/36

Medicover Sport oferta dla Członków ŚSRM im. A. Kalusa

Informujemy, iż Stowarzyszenie podpisało porozumienie z Medicover Sport, na mocy którego Członkowie ŚSRM im. A. Kalusa mogą korzystać z około 4700 obiektów partnerskich Medicover Sport zlokalizowanych w całym kraju.

Każdy Członek ŚSRM ma prawo do zakupu wybranego pakietu sportowego w bardzo korzystnej cenie.

Dodatkowo każdy Członek ma prawo zakupić pakiet dla 1 osoby towarzyszącej dorosłej oraz dzieci do lat 15 bez limitu.

Zakup pakietów odbywa się od 1 do 15 dnia miesiąca, by były aktywne od 1 dnia kolejnego miesiąca.

Minimalny okres abonamentu to 3 miesiące. Rezygnacji i zmian pakietów można dokonywać tylko w 3 miesiącu trwania abonamentu ze skutkiem na kolejny miesiąc. W przypadku braku rezygnacji pakiet jest przedłużany automatycznie na kolejne 3 miesiące.

Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej z pominięciem Stowarzyszenia (opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej karty).

Osoby zainteresowane proszę o mail na adres: info@srm.com.pl celem przesłania linku do dedykowanej dla członków ŚSRM strony do zakupu pakietów wraz z niezbędnymi kodami.

Dokumenty do pobrania:

Medicover Sport Oferta

https://www.traditionrolex.com/36

https://www.traditionrolex.com/36