Szkolenie stacjonarne 21.06.2022

zaprasza w dniu 21 czerwca 2022r. na szkolenie stacjonarne nt: 

Opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

Szkolenie  obejmuje 6 godzin  edukacyjnych  tj. 3 punkty szkoleniowe

Prowadzący:  mgr inż.  Zenon Marczuk – uprawniony geodeta, rzeczoznawca majątkowy, wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji z zakresu geodezji i wyceny nieruchomości

Miejsce:  Aula nr 7  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowice ul. Bankowa 11B

Termin:  21 czerwca 2022 r. godz. od 900 – 1400

Odpłatność:  Członkowie ŚSRM   - BEZPŁATNIE (finansowanie ze składek członkowskich - opłacone II kwartały 2022)
                       Rzeczoznawcy spoza Stowarzyszenia – 250,00 zł/brutto
                       Osoby bez uprawnień – 250,00 zł netto + 23% Vat ( 307,50 zł brutto)

Warunki uczestnictwa: 

- Członkowie ŚSRM nie przesyłają zgłoszeń, wymagane podpisanie listy obecności przed szkoleniem w holu Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

- Osoby spoza Stowarzyszenia - przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty zadeklarowanej kwoty  do dnia 17 czerwca 2022r. do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Obroki 133 w Katowicach   e-mail: info@srm.com.pl