Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego

Szkolenie odbędzie się w dniu:

  • TERMIN SZKOLENIA  - 7 maja 2018r. godz. 16:30 - 19:00 - 7 wolnych miejsc

Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Urbańczyk - wiceprezes ŚSRM- członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej


Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty
Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908.

Zgłoszenia  prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@srm.com.pl lub faksem na nr 32 253 07 27.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.                Ilość miejsc ograniczona!

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 6 osób.