Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jesteś tutaj: Start

Aktualności

Walne Zebranie Członków ŚSRM

Drukuj PDF

Katowice, dnia 24 kwietnia 2015r.

Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Rady Stowarzyszenia informuję, że sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych odbędzie się w dniu 16 maja 2015 r. (sobota) w Auli Nr 6 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B. W załączniku znajduje się porządek obrad, który został również wysłany do wszystkich pocztą.

Sprawozdania Prezesa ŚSRM, Skarbnika oraz Przewodniczącego Komisji Opiniującej są już dostępne po zalogowaniu. Pozostałe sprawozdania i materiały, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 24 maja 2013r., dostępne będą na stronie internetowej po zalogowaniu na 7 dni przed Walnym Zebraniem.

Chciałbym przypomnieć, iż Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Zgodnie z §15 pkt 8 Statutu ŚSRM Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków. W przypadku nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków przez kolejne trzy zebrania następuje skreślenie z listy członków i utrata członkostwa (§16, pkt 3 Statutu ŚSRM).

Serdecznie zapraszam

Marek Wiśniewski

Prezes Stowarzyszenia

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz plik (Program WZC 16.05.2015.pdf)Program WZC 16.05.2015.pdf 447 Kb
Poprawiony: piątek, 24 kwietnia 2015 10:28

PRAKTYKI

Drukuj PDF

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami.


W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość  6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

a)      nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

b)      nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

c)      nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

d)      budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

e)      nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

f)       nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

g)      nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

h)      nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;


Praktyki trwają 6 miesięcy.


Rozpoczęcie praktyk uzależnione jest od zebrania grupy 5 osób.


Uprzejmie informujemy, że aby rozpocząć praktykę zawodową w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych

w Katowicach należy złożyć wymienione niżej dokumenty oraz dokonać następujących opłat:


1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie dziennika praktyk (załącznik nr 1),

2. Oświadczenie dot. spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania

nieruchomości (załącznik nr 2),

3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz podyplomowych,

4. Potwierdzenie wpłaty: na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,

nr konta: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 - Opłata za czynności administracyjne – 400,00 zł,

5. Potwierdzenie wpłaty: na konto bankowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,

nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 - Opłata za wydanie dziennika praktyk  - 113,50 zł,

6. Potwierdzenie wpłaty: na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,

nr konta: 41 1020 2313 0000 3102 0149 9888 - Koszt praktyki zawodowej: 2.026,00 zł


O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ PRZESŁANIA DOKUMENTÓW WG. POWYŻSZEGO WYKAZU (DOKUMENTACJA NIEKOMPLETNA NIE BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI).

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.


Kontakt:

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Dąbrowskiego 22/113
40-032 Katowice
tel./kom. 32 2530727 
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Biuro czynne:
pon.- 08.00 – 17.00; wt. – czw. -  08.00 – 16.00; pt. - 08.00 – 14.00

Poprawiony: czwartek, 23 kwietnia 2015 14:02

Stanowisko Rady ŚSRM w sprawie Uchwały Rady nr 58/XII/2014 z dn 28.05.2014r.

Drukuj PDF

W związku z przewijającymi  się na liście dyskusyjnej ŚSRM głosami dotyczącymi obowiązującej  Uchwały  Rady ŚSRM nr 58/XII/2014 z dnia 28.05.2014 r w zakresie wydawania zaświadczeń dla Członków ubiegających się o wpis na listy biegłych sądowych pragniemy poinformować, że Rada podchodzi z pełną powagą  do przedstawionych sugestii i propozycji naszych członków. Należy jednak  podkreślić, że działania Rady Stowarzyszenia prowadzone są w oparciu o formalne procedury i każdy głos w dyskusji, który dotyczy Stowarzyszenia i ich członków powinien być wniesiony drogą oficjalną z uwzględnieniem  zasad obowiązujących dla tego rodzaju czynności.

Chcemy zaznaczyć, że Rada Stowarzyszenia  w kwestii wystawiania rekomendacji w zakresie wydawania zaświadczeń dla Członków ubiegających się o wpis na listy Biegłych Sądowych niejako firmuje danego kandydata przed Prezesem Sądu Okręgowego i wobec powyższego  przywiązuje  do tego rodzaju czynności szczególną wagę. Synonimem słowa "rekomendować" jest  wyraz " polecenie" więc Rada jako organ reprezentujący ŚSRM  jest zobowiązana do stworzenia kryteriów, które będą gwarantowały "polecanie" osób, za które to daje się rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Odnosząc  się  do wniosków Walnego Zebrania Członków odbytego w dniu 17.05.2014r.  Rada zweryfikowała na posiedzeniu w dniu 28.05.2014 r część zapisów obowiązującej Uchwały Rady nr 11/XII/2013 z dnia 8 października 2013r. w zakresie wydawania zaświadczeń dla Członków ubiegających się o wpis na listy biegłych sądowych.

Określając kryteria wydawania rekomendacji brano pod uwagę, że  Biegły sądowy jest istotnym organem pomocniczym Sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, a sporządzona przez niego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze.

Z tych względów  zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 1999r., II S.A. 806/99, Lex nr. 46721 - od biegłego sądowego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, ale także zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 282 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 Kodeksu postępowania karnego i art. 284 Kodeksu postępowania cywilnego). Charakteryzowanie się wymienionymi powyżej przymiotami stanowi o posiadaniu rękojmi należytego pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Zgodnie z przepisami prawa rekomendacja Rady Stowarzyszenia nie jest  dokumentem zamykającym dostęp do pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy tylko  do Prezesa tego sądu okręgowego, przy którym dany kandydat na biegłego ma być ustanowiony (§ 12 ust. 2 rozporządzenia).

Ogólne warunki formalne, jakie musi spełnić kandydat na biegłego sądowego, zostały określone w § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie biegłych sądowych.

Stosownie do powołanego przepisu, biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) ukończyła 25 lat życia,

3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,

4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,

5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia.

Stanowisko Rady Stowarzyszenia jest zbieżne z opinią Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  w Warszawie w sprawie zapisów proponowanej ustawy o biegłych sądowych.

W piśmie z dnia 01.12.2014 r do Ministra Sprawiedliwości PFSRM  wniosła szereg uwag w imieniu  środowiska rzeczoznawców do projektu ustawy o biegłych sądowych, mając na uwadze szczególny charakter tych czynności.

Między innymi w artykule 7 ust. 1 pkt 5 ustawy zaproponowała wydłużenie okresu posiadania doświadczenia w dziedzinie wiedzy, nauki, techniki, sztuki, lub rzemiosła, w której można być ustanowionym biegłym sądowym z projektowanych trzech lat do pięciu lat . PFSRM uzasadnia, że ze względu na specyfikę  funkcji biegłego  sądowego nie powinno to być miejsce zdobywania jednego z pierwszych doświadczeń zawodowych.

Mając powyższe na uwadze Rada ponownie podkreśla, że przyjęte kryteria w  Uchwale  nr 58/XII/2014 z dnia 28.05.2014 r zmieniającą Uchwałę nr 11/XII/2013 mają  na celu  podniesienie prestiżu zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu usług.

Rada ŚSRM

Poprawiony: poniedziałek, 29 grudnia 2014 11:09

Strona 1 z 12

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information