„Jak wykorzystać Geoportal krajowy do tworzenia map cenowych”

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowe KDW  pt „Jak wykorzystać Geoportal krajowy do tworzenia map cenowych”, które odbędzie się w dniu 25.02.2021 godz. 17:00 na platformie NOT. Prowadzący rzeczoznawca Wiesław Niebudek.