Fotogaleria ze szkolenia 22-23.05.2018

Zagadnienia objęte szkoleniem:

 1. Najważniejsze przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (UKUR).
 2. Praktyka w zakresie uzyskiwania zgód Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na zakup ziemi.
 3. Problemy i komplikacje w obrocie w związku z wymogami ustawy.
 4. Opinie i interpretacje prawne dotyczące różnych zagadnień wynikających z UKUR, opracowane w ANR, KOWR i Ministerstwie Rolnictwa,
 5. Stan rynku nieruchomości rolnych w Polsce, w tym skutki nowych uregulowań UKUR dla obrotu i cen.
 6. Wpływ nowych przepisów na działalność rzeczoznawców majątkowych.
 7. Wstęp do wyceny nieruchomości rolnych.
 8. Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych.
 9. Wycena nieruchomości rolnych w gospodarstwach rolnych.
 10. Wycena zasiewów i szkód w zasiewach.
 11. Wycena nieruchomości rolnych zabudowanych.