Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 05.10.2018r.

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
zaprasza na warsztaty nt :

Problematyka wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością”

w wymiarze 6 godzin (3 pkt)

Prowadzący: Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Jerzy Jurgielewicz – Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich

Termin:  5 października 2018r.  godz. 1100 - 1700

Miejsce szkolenia:  Pałac w Radoszewnicy  - Radoszewnica  ul. Koniecpolska 19, gmina Koniecpol

Założenia: Praktyczna wiedza w oparciu o własne doświadczenia poruszająca problematykę wyceny nieruchomości wraz z maszynami i urządzeniami trwale z nią związanymi.
Szkolenie ma na celu wskazanie trybu postępowania oraz wskazanie metod  wyceny w trakcie procesu szacowania w przypadku, gdy jednym z elementów składowych nieruchomości są maszyny i urządzenia.


Program warsztatów:

1 h wykładowa
- uwarunkowania prawne
- środek trwały, klasyfikacja, wartość początkowa, amortyzacja
- kryteria uznania związku środka trwałego z nieruchomością
- przykłady środków technicznych trwale związanych z nieruchomością
- przykłady nieruchomości  gdzie występują maszyny i urządzenia jako elementy składowe trwale związane

1 h wykładowa
- praktyczne informacje dotyczące zasad wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

- sposób postępowania rzeczoznawcy  przed przystąpieniem do procesu szacowania

  • ustalenie ze zleceniodawcą zakresu opracowania
  • źródła informacji dotyczące maszyn i urządzeń pozyskiwane od Zleceniodawcy
  • oględziny na nieruchomości i identyfikacja składników majątkowych
  • inne informacje praktyczne

1 h – metodyka wyceny
- rodzaje określanej wartości
- utrata wartości i stopień zużycia
- analiza rynku w aspekcie funkcjonujących na nieruchomości maszyn
i urządzeń
- stosowane podejścia w wycenie  w zależności od rodzaju nieruchomości

3 h  - wykładowe
- przykłady określania wartości nieruchomości z urządzeniami trwale związanymi  dla różnych celów
- przykłady określania wartości środków trwałych trwale związanych
z nieruchomością
- wycena pojedynczych maszyn i urządzeń

- Dyskusja

Odpłatność za udział w warsztatach (przerwa kawowa + lunch):

Członkowie ŚSRM:170,00 zł brutto (uregulowane składki członkowskie).

Rzeczoznawcy spoza ŚSRM: 220,00 zł brutto

Osoby bez uprawnień zawodowych -  270,60 zł brutto.

Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest  zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty.

Zgłoszenia  prosimy przesyłać  do dnia 28 września br.  drogą elektroniczną na adres : info@srm.com.pl lub faksem na nr 32 253 07 27.

BRAK WOLNYCH MIEJSC!