Wybory Władz PFSRM

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w załączeniku przekazujemy dokument programowy trzech stowarzyszeń:
- Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości
- Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
- Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Materiał jest streszczeniem programu, który w całości zostanie zaprezentowany na najbliższym zebraniu Rady Krajowej PFSRM w Łodzi, w dniu 7 czerwca 2022 r.
Z pozdrowieniami
Wojciech Kosek
Prezes ŚSRM