WARSZTATY OSTATKOWE

w dniach 5 – 6 marca 2019r. zaprasza na I edycję WARSZTATÓW OSTATKOWYCH

w wymiarze 12 godzin (6 punktów warsztatowych)

Rzeczoznawcy majątkowi prowadzący warsztaty oraz tematy:

- Maja Bogdani „Ciekawy przypadek zabytkowego parku … het daleko, prawie nad morzem”. – 2 godz. edukacyjne

Mirosława Czaplińska„Specyfikacja wyceny nieruchomości zabudowanej stacją paliw z zastosowaniem metody zysków”. – 2 godziny edukacyjne

- Zdzisława Ledzion – Trojanowska – „Opłata planistyczna – prawo a praktyka. Studium przypadku”. – 2 godziny edukacyjne

 - Jerzy Adamiczka „Analiza scenariuszy, a chłonność nieruchomości i analiza pozostałościowa jako element HABU”. – 2 godziny edukacyjne

 - Włodzimierz Bednarczyk„Wycena nieruchomości hotelowej w procedurze rachunkowości zarządczej”. – 2 godziny edukacyjne

 - Jerzy Krzempek - „Klasyfikacja przeznaczeń w MPZP z punktu widzenia wartości gruntu, dla potrzeb pomiaru i identyfikacji cech rynkowych, jako podstawowy element analizy rynku cech transakcyjnych nieruchomości gruntowych – propozycja standaryzacji”. – 2 godziny edukacyjne

Harmonogram godzinowy warsztatów w załączniku.

 Miejsce: Kompleks ZAGROŃ w Istebnej, Istebna 1588, 43-470 Istebna

 Odpłatność za udział w warsztatach obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe,  1 nocleg w pokojach 2, 3 i 4 osobowych, 1 śniadanie w formie bufetu szwedzkiego, 3 przerwy kawowe, 2 obiady, nielimitowane korzystanie z parku wodnego Olza, uroczystą kolację ostatkową w dniu 5 marca

 O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz organizator. 

Członkowie Śląskiego SRM 480,00 zł brutto + uregulowane składki członkowskie

Członkowie sfederowanych stowarzyszeń 630,00 zł brutto

Rzeczoznawcy majątkowi spoza PFSRM 750,00 zł brutto

Osoby uczestniczące w warsztatach i nie posiadające uprawnień rzeczoznawcy 775,00 zł brutto

Osoby towarzyszące400,00 zł brutto

Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest  zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) wraz z potwierdzeniem wpłaty.

 Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908

 Zgłoszenia  prosimy przesyłać  do dnia 20 lutego br.  drogą elektroniczną na adres: info@srm.com.pl .

Ilość miejsc ograniczona!