WARSZTATY GIS 11 grudnia 2018r

zaprasza na warsztaty zawodowe nt :

„Narzędzia GIS (ang. geographic information system) wspomagające wycenę nieruchomości. ”

w dniu 11 grudnia 2018r.

w wymiarze 8 godzin  (4 pkt)

PROWADZĄCY:        dr inż. Radosław Gaca[1], rzeczoznawca majątkowy.

CEL WARSZTATÓW:         Zapoznanie uczestników z problematyką teoretyczną i zasadami praktycznego wykorzystania w wycenie nieruchomości systemu informacji geograficznej (GIS). W ramach zajęć przeprowadzone zostaną warsztaty – ćwiczenia z praktycznego wykorzystania rozproszonych danych o nieruchomościach, metod identyfikacji nieruchomości w przestrzenni oraz przetwarzania i wizualizacji danych o nieruchomościach.

MIEJSCE SZKOLENIA: Kameliowy Zakątek Bielsko Biała 43-316 Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220
(kompleks znajduje się na terenie ZIADU, pod Szyndzielnią)

Warsztaty obejmują 1 dzień (wprowadzenie teoretyczne + ćwiczenia).

Ilość uczestników nie może przekroczyć 20 osób.

BARDZO WAŻNE!

Każdy z uczestników szkolenia musi posiadać komputer wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wg instrukcji dołączonej do programu szkolenia.

Uczestnicy otrzymują materiały obejmujące całość zajęć w formie pdf. Wydruk materiałów jest po stronie uczestników szkolenia.

Materiały do ćwiczeń udostępnione będą na pendrivach podczas zajęć. Materiały te dostępne będą również na dysku google i będzie je można pobrać w terminie do tygodnia po zajęciach.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia przy wykorzystaniu programu QGIS oraz programu Google Earth. Do udziału w warsztatach niezbędne będzie:

- posiadanie własnego komputera z

- zainstalowanym programem QGIS w wersji 2,18 oraz

- program Google Earth i Excel w wersji co najmniej 97,

- zalecane aby osoby biorące udział w warsztatach miały możliwość odbierania maili podczas zajęć.

Koszt uczestnictwa w warsztatach:

Rzeczoznawcy majątkowi członkowie ŚSRM - 350,00 zł
Rzeczoznawcy majątkowu spoza ŚSRM - 500,00 zł
Osoby bez uprawnień zawodowych - 615,00 zł

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesyłać do dnia 05.12.2018r. drogą elektroniczną na adres: info@srm.com.pl lub faksem na nr (32) 253 07 27. Uczestnik warsztatów może wycofać się z udziału w warsztatach bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (pocztą e-mailową) na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu wycofujący się z warsztatów ponosi pełny koszt.

[1] dr nauk ekonomicznych w specjalności ekonometria i statystyka, rzeczoznawca majątkowy uprawnienia nr 2508.