Szkolenie 27.11.2019r.

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

zaprasza w dniu 27 listopada 2019r. na szkolenie nt:

„Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktyce – zalety, pułapki, zagrożenia, możliwości stosowania metody pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z elementami analizy Highest and Best Use (optymalnego sposobu użytkowania.”

Szkolenie  obejmuje 8 godzin  edukacyjnych  tj. 4 punkty

Prowadzący:  rzeczoznawca majątkowy mgr inż. arch. Jerzy Adamiczka

Miejsce:     Aula nr 2  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katowice ul. Bankowa 11B

Termin:      27 listopada 2019 r. godz. od 930 - 1530

Odpłatność:  Członkowie ŚSRM   - BEZPŁATNIE (finansowanie ze składek członkowskich)

Rzeczoznawcy spoza Stowarzyszenia – 250,00 zł/brutto

Osoby bez uprawnień – 250,00 zł netto + 23% Vat ( 307,50 zł brutto)

Warunki uczestnictwa: 

- Członkowie ŚSRM przesyłają zgłoszenia mailowo na adres e-mail: info@srm.com.pl celem weryfikacji opłacenia składek za 2019 rok (nie jest wymagany formularz zgłoszenia) lub telefonicznie 32 253 07 27.

- Osoby spoza Stowarzyszenia przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty zadeklarowanej kwoty  do dnia 20 listopada 2019r. do Biura Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ul. Dąbrowskiego 22/113 w Katowicach     e-mail: info@srm.com.pl