System Informacji Prawnej LEGALIS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy ofertę na dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS w cenie obowiązującej w zeszłym roku czyli 460,00 zł brutto dla członków Stowarzyszenia i 550,00 zł brutto dla osób spoza Stowarzyszenia.
Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2018r. na adres info@srm.com.pl
Baza Prawa Legalis zawiera:
- Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie,
- Prawo resortowe,
- Prawo miejscowe,
- Projekty ustaw,
- Dzienniki Urzędowe UE,
- Prawo korporacyjne,
- Orzecznictwo sądów (w tym: SN, NSA, TSUE),
- Orzecznictwo administracji (SKO, RIO, KIO, wojewodów),
- Wzory pism i umów,
- Interpretacje izb, urzędów skarbowych, Ministerstwa Finansów
- Informatory,
- Bibliografię.

Funkcjonalności Systemu Informacji Prawnej Legalis.
Czytelna i przejrzysta forma prezentacji informacji:
- spis najważniejszych treści, zawierający linki do kluczowych ustaw, najnowszych orzeczeń, najważniejszych wzorów dokumentów, kalkulatorów, wskaźników.
- biblioteki roczników aktów prawnych,
- bezpośredni dostęp z artykułów aktów prawnych do orzeczeń, wzorów,
- system wewnętrznych odesłań między dokumentami.

Nowoczesne, efektywne i szybkie wyszukiwanie:
- wyszukiwanie wybranych tekstów w dokumentach i ich tytułach z uwzględnieniem polskiej fleksji i zaznaczaniem fraz,
- wyszukiwanie w wersjach aktów prawnych,
- czytelne formularze wyboru (np. daty, publikacji),
- łączenie kryteriów.

Nowatorskie funkcje:
- możliwość przeglądania stanu prawnego całej bazy na wybrany dzień,
- funkcja porównywania treści poszczególnych wersji aktu prawnego,
- łatwy system przeglądania zmian,
- interaktywne kalendarium zmian prawa,
- dostęp do oryginalnych wersji – skanów aktów.

Standardowe opcje:
- drukowanie wybranych przez użytkownika informacji (z podglądem wydruku), wypełnianie wzorów i formularzy,
- praca z edytorami tekstów\kopiowanie danych z zachowaniem formatowania, zakładki – jednoczesna praca z kilkoma dokumentami,
- ulubione – własne zestawy potrzebnych dokumentów,
- notatki – własne uwagi do treści aktów.