System Informacji Prawnej LEGALIS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy ofertę na dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS w cenie 450,00 zł brutto dla członków Stowarzyszenia i 550,00 zł brutto dla osób spoza Stowarzyszenia.
Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca 2019r. na adres info@srm.com.pl
Baza Prawa Legalis zawiera:prawo polskie, Dz.U. M.P. Dz.Urz., Prawo miejscowe, Prawo UE seria L i C, orzecznictwo polskie powszechne i administracyjne, interpretacje urzędów i izb skarbowych, orzecznictwo UE, wzory umów i pism, stawki, opłaty i kalkulatory
+ kierunki/nurty orzecznicze – to porównanie poglądów występujących w orzecznictwie sądowym w zakresie wybranych zagadnień. Opracowania najważniejszych, fundamentalnych instytucji i problemów prawnych oraz szczegółowych, niszowych, trudnych do wyszukania i interpretacji zagadnień, obejmujące cały system polskiego prawa