<<

O Nas...

Stowarzyszenie nasze powstało w czerwcu 1981 r pod nazwą "Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach" z inicjatywy grupy biegłych ds. budowlanych z listy Wojewody Katowickiego. Cele jakie postawili wówczas Stowarzyszeniu jego założyciele to:

 • obrona interesów biegłych, szczególnie wobec organów administracji państwowej,
 • stosowanie jednolitych zasad przy sporządzaniu wycen,
 • uregulowanie spraw związanych z wynagradzaniem biegłych,
 • walka o dodatkowe przyznanie "kartkowej benzyny".

Okazało się, że inicjatywa założycieli uzyskała szerokie poparcie i Stowarzyszenie nasze zaczęło się bardzo szybko rozwijać. Aktualnie Stowarzyszenie nasze zrzesza około 500 członków działających na terenie byłych województw: katowickiego, bielskiego, częstochowskiego oraz kilka osób z innych województw.

W 35-letniej historii Stowarzyszenia mieliśmy ośmiu Prezesów (Przewodniczących Rady):

 • Włodzimierz Dziadkiewicz w latach 1981 - 1987
 • Witold Popielewicz w latach 1987 - 1992
 • Andrzej Kalus w latach 1992 - 1998
 • Lech Gutry w latach 1998 - 2001
 • Krzysztof Urbańczyk w latach 2001 - 2005
 • Andrzej Bablok w latach 2005 - 2010
 • Andrzej Kalus w latach 2010 - 2013
 • Marek Wiśniewski w latach 2013 - 2016

Od czerwca 2016 r. Prezesem Stowarzyszenia jest Ewa Łukasik-Kisiel.


Śląskie Stowarzyszenie było jednym z inicjatorów powołania Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a ówczesny Przewodniczący naszego Stowarzyszenia Andrzej Kalus został wybrany w 1992 roku pierwszym Prezydentem Federacji, którą to funkcję pełnił przez dwie kadencję aż do roku 2000.
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych było organizatorem I Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie w grudniu 1992r. rozpoczynając cykl corocznych krajowych konferencji organizowanych przez kolejne stowarzyszenia zrzeszone w Federacji.

We wrześniu 2001r. ŚSRM było organizatorem X Jubileuszowej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach połączonej z uroczystościami Jubileuszu 20-lecia Śląskiego Stowarzyszenia.

We wrześniu 2011 r. wraz z Federacją Stowarzyszenie zorganizowało Konferencję Krajową w Katowicach, która uświetniła Jubileusz XXX-lecia Stowarzyszenia. Jubileusz był wyjątkową okazją do podsumowania zarówno dorobku naszego Stowarzyszenia oraz jego wkładu w tworzenie i rozwój ogólnopolskiego ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

17-18 marca 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zorganizowało XXV Konferencję Rzeczoznawców Majątkowych pt. "Szeroki świat Nieruchomości - globalizacja inwestycji i finansowania" połączoną z Jubileuszem 35-lecia Stowarzyszenia.

W pierwszym kwartale 1992 r. wydany został pierwszy numer kwartalnika stowarzyszeniowego pt. "NIERUCHOMOŚĆ". Z czasem rozwinięta została forma kwartalnika, a nade wszystko jego treść. Dotychczasowymi redaktorami naczelnymi byli: J. Żurek, E.Kasperek, M.Borycki, J.Konowalczuk, J.Mercik, B. Buchalik, M. Habdas i A.Kalus. Obecnie nad pozytywną przemianą wizerunku kwartalnika czuwa Krzysztof Urbańczyk.

Organy Stowarzyszenia

 

RADA STOWARZYSZENIA:

 • Ewa Łukasik-Kisiel - Prezes
 • Krzysztof Urbańczyk - Wiceprezes
 • Aleksandra Olczyk - Sekretarz
 • Wojciech Pastwa - Skarbnik
 • Wojciech Kosek
 • Tomasz Marchewka
 • Grzegorz Motyl
 • Jan Siudziński
 • Włodzimierz Szulc
 • oraz Przewodniczący Oddziałów: Andrzej Garus i Elżbieta Kazimierska

KOMISJA REWIZYJNA

 • Hanna Czaplicka-Gutry - Przewodnicząca
 • Jan Bagiński
 • Włodzimierz Ślimak

KOMISJA ETYKI

 • Jan Lubecki - Przewodniczący
 • Bożena Zyskowska
 • Tomasz Goebel
 • Jerzy Lamik
 • Tadeusz Solik

ZARZĄD ODDZIAŁU W BIELSKU BIAŁEJ:

 • Andrzej Garus - Przewodniczący
 • Joanna Grajewska - Wiceprzewodniczący
 • Zbigniew Wróblewski - Sekretarz
 • Joanna Wadowska - Członek Zarządu
 • Marek Gancarczyk - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU W BIELSKU-BIAŁEJ:

 • Joanna Orłoś - Przewodniczący
 • Jan Bagiński - Członek Komisji
 • Jerzy Krzempek - Członek Komisji

ZARZĄD ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE:

 • Elżbieta Kazimierska - Przewodniczący
 • Jerzy Jurgielewicz - Wiceprzewodniczący
 • Bożena Zyskowska - Skarbnik
 • Dariusz Stanisławski - Sekretarz
 • Tomasz Marchewka - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU w CZĘSTOCHOWIE :

 • Zbigniew Jędraszczyk - Przewodniczący
 • Jadwiga Bugaj - Członek Komisji
 • Marcin Pilarski - Członek Komisji

Statut

Tekst jednolity Statutu uchwalonego w dniu 10.09.2010 r. przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Katowicach wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach w dniu 26.05.2012 r.