SKŁAD KOMISJI OPINIUJĄCEJ Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych powołany uchwałą w dniu 18 lipca 2019 r.

 • Szandrowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Opiniującej
 • Górniak Marek - Z-ca Przewodniczącej Komisji Opiniującej
 • Borkowski Witold
 • Borycki Marian
 • Cader Małgorzata
 • Goc Andrzej
 • Goebel Tomasz
 • Grajewska Joanna
 • Gutry Lech
 • Hajdasz Zdzisław
 • Jędrzejczyk Dorota
 • Jurgielewicz Jerzy
 • Kasiński Marek
 • Krzempek Jerzy
 • Lamik Jerzy
 • Lubecki Jan
 • Marczuk Zenon
 • Olczyk Aleksandra
 • Pilarski Marcin
 • Sęk Janusz
 • Ulman Tomasz

REGULAMIN KOMISJI