Skład Kolegium Arbitrażowego 2019-2022

  • Szandrowska Wiesława - Przewodnicząca KO
  • Górniak Marek - Zastepca Przewodniczącej KO
  • Borycki Marian
  • Gutry Lech
  • Marczuk Zenon