Pismo do Ministra w sprawie wypowiedzi z dn 14.03.2019 r.

Koleżanki i Koledzy,

na ostatnim zebraniu Rady Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 19 marca br. Rada omówiła bulwersujące wystąpienie Ministra Artura Sobonia, dotyczące standardów zawodowych.
Zamieszczam  do wiadomości pismo jakie w imieniu wszystkich członków naszego Stowarzyszenia przesłaliśmy do Pana Ministra w sprawie jego wypowiedzi.

Ewa Łukasik-Kisiel
Prezes ŚSRM