Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości

Szanowni Państwo,

W Dzienniku Ustaw pod poz. 2250 w dniu 19 listopada br. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W załączeniu przekazujemy treść nowelizującego rozporządzania, krótką informację dotyczącą wprowadzonych zmian, a także treść rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z naniesionymi zmianami.

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel