Komunikat nr 10 Prezesa ŚSRM

Koleżanki i Koledzy!

W tym przedświątecznym "Wielkim Tygodniu" mam nadzieje, że znajdziecie Państwo czas na zapoznanie się z wiadomościami z życia naszego Stowarzyszenia. Początek 2019 roku obfitował w wiele wydarzeń. 10 stycznia spotkaliśmy się tradycyjnie na Noworocznym Spotkaniu w Katowicach Giszowcu w Dworku "Pod Lipami". Spotkanie uświetnił koncert kameralnej Orkiestry im. Arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg w Żywcu z solistą Sylwestrem Targoszem Szalonkiem. Korzystając z okazji i obecności Prezydenta PFSRM kol. Marka Wiśniewskiego zostały wręczone złote i srebrne odznaki PFSRM członkom naszego Stowarzyszenia, którzy nie uczestniczyli w Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych we wrześniu ubiegłego roku w Sopocie. Przypomnę, że wśród obecnych na spotkaniu odznaczenia odebrali:

Złote odznaki:
1. Goebel Tomasz
2. Jurgielewicz Jerzy
3. Kazimierska Elżbieta

Srebrne honorowe odznaczenia PFSRM

1. Czaplicka-Gutry Hanna
2. Jędraszczyk Zbigniew
3. Marchewka Tomasz
4. Pastwa Wojciech

Miła i radosna atmosfera spotkania i obecność tak wielu członków utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że takie spotkania warto kontynuować i mam nadzieję, że nowa Rada, którą Państwo wybierzecie w czerwcu weźmie to pod uwagę w swoich przyszłych planach.

2019 rok to rok pod znakiem wyborów. 17 stycznia odbyły się wybory do władz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Z naszym poparciem kandydował na stanowisko Prezydenta kol. Marek Wiśniewski, który niewielką ilością głosów (49/42) przegrał z kandydatem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych kol. Tomaszem Ciodykiem. Nasz kandydat do Komisji Rewizyjnej kol. Włodzimierz Szulc uzyskał poparcie i został wybrany do Komisji Rewizyjnej PFSRM. W marcu został wybrany pełny Zarząd Federacji, na stanowiska wiceprezydentów wybrani zostali kol. Krzysztof Gabrel z Białegostoku, kol. Tomasz Luterek z Gdańska i kol. Włodzimierz Majcher z Wrocławia.

1 lutego br. odbyły się uroczystości 25-lecia oddziału ŚSRM w Częstochowie. Władze oddziału w osobie kol. Elżbiety Kazimierskiej i kol. Jerzego Jurgielewicza, zapewne z pomocą wielu osób z oddziału, przygotowali bardzo piękną uroczystość, która odbyła się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Po części oficjalnej i występie artystycznym przygotowanym przez aktorów teatru odbyło się w foyer teatru spotkanie wszystkich zaproszonych gości przy tradycyjnej lampce szampana i drobnym poczęstunku. Wspomnieniom oraz snuciem planów na przyszłość nie było końca. 25 kwietnia będziemy obchodzić kolejny Jubileusz 25-lecia, tym razem oddziału ŚSRM w Bielsku-Białej. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Wszystkie okazje, które integrują środowisko są bezcenne. Można by odnieść wrażenie, że rzeczoznawcy spotykają się tylko z okazji różnych uroczystości co nie jest prawdą. Pierwszy kwartał tego roku obfitował również w szkolenia. 13 lutego gościliśmy w Katowicach członka honorowego naszego Stowarzyszenia kol. Henryka Jędrzejewskiego, który przedstawił "Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności". Temat niezwykle aktualny, gdyż obowiązujące przepisy prawa weszły w życie z dniem 1 stycznia br. W dniach 5 i 6 marca zorganizowaliśmy w Istebnej "I Warsztaty Ostatkowe", na które zaprosiliśmy wykładowców, którzy są niekwestionowanymi autorytetami w środowisku rzeczoznawców. Warsztaty podzielone zostały na różnorodne panele tematyczne. Swoim doświadczeniem ale też dylematami z jakimi przyszło im się zmierzyć w trakcie wycen podzielili się koleżanki i koledzy:
- kol. Maria Bogdani - "Ciekawy przypadek zabytkowego parku …".

- kol. Mirosława Czaplińska - "Specyfikacja wyceny nieruchomości zabudowanej stacją paliw z zastosowaniem metody zysków".
- kol. Zdzisława Ledzion-Trojanowska - "Opłata planistyczna - prawo a praktyka. Studium przypadku".
- kol. Jerzy Adamiczka - "Analiza scenariuszy, a chłonność nieruchomości i analiza pozostałościowa jako element HABU".
- kol. Włodzimierz Bednarczyk - "Wycena nieruchomości hotelowej w procedurze rachunkowości zarządczej".
- kol. Jerzy Krzempek - "Klasyfikacja przeznaczeń w mpzp z punktu widzenia wartości gruntu, dla potrzeb pomiaru i identyfikacji cech rynkowych, jako podstawowy element analizy rynku cech transakcyjnych nieruchomości gruntowych - propozycja standaryzacji”.

W trakcie 2-dniowego szkolenia uczestnicy uzyskali 6 punktów za warsztaty i spełnili ustawowy obowiązek ustawicznego kształcenia w zakresie warsztatów w 2019 roku. ŚSRM jako organizator zapewnił uczestnikom również możliwość rekreacji i troszkę odpoczynku w gościnnym ośrodku "Zagroń", który ma w ofercie zarówno naśnieżony i oświetlony stok narciarski, z wyciągiem jak i baseny kąpielowe - aqua park z różnego rodzaju atrakcjami jak zjeżdżalnia, jacuzzi czy basen "z prądem rzeki". Słowem dla każdego coś miłego. Wieczorem spotkaliśmy się na uroczystej kolacji "ostatkowej", gdzie przy muzyce serwowanej przez DJ-a pożegnaliśmy tegoroczny karnawał.

Na zakończenie 3-letniej kadencji zapraszam Państwa na bezpłatne dla członków ŚSRM szkolenie, które odbędzie się tradycyjnie w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w dniu 20 maja br. Szkolenie na temat "Teoretyczne i praktyczne aspekty opłat planistycznych" poprowadzi, dawno nie goszczący na Śląsku, a wiem że bardzo lubiany i ceniony wykładowca kol. Ryszard Cymerman.

W dniu 8 czerwca br. odbędzie się Walne Zebranie Członków ŚSRM, na którym wybierzecie Państwo na następną kadencję władze Stowarzyszenia. Bardzo proszę wszystkich, którzy mają chęć pracować na rzecz naszego Stowarzyszenia, by wsparli dotychczasowych działaczy i zgłaszali swoje kandydatury. Uchwałą Rady ŚSRM powołana została Komisja Wyborcza, która w dniu 9 kwietnia ukonstytuowała się w składzie:

1. Adam Bartyzel - przewodniczący
2. Janusz Lipowczan – sekretarz
3. Agnieszka Gierat – członek
4. Jolanta Nowak – członek
5. Szymon Besuch - członek

Na zakończenie z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom i ich bliskim wiosennego optymizmu, wiary w dobro oraz powodzenia w dążeniu do wyznaczonych celów no i oczywiście ZDROWIA!

Ewa Łukasik-Kisiel

Prezes ŚSRM