Nabór do Komisji Opiniującej ŚSRM


Zgodnie z uchwałą nr 141/XII/2015 Rada Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ogłasza nabór do Komisji Opiniującej.

Szczególnie potrzebne są osoby specjalizujące się i posiadające wiedzę związaną z problematyką:

 • wyceny przedsiębiorstw,
 • wyceny maszyn i urządzeń,
 • wyceny nieruchomości leśnych,
 • wyceny nieruchomości na złożach kopalin,
 • stosowanych przy wycenie nieruchomości metod statystycznych.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet członków KO musi złożyć na ręce Rady Stowarzyszenia:

 1. Wniosek, w którym podaje informacje czy jest czynny zawodowo oraz czy prowadzi działalność, co najmniej 5 lat.
 2. Operaty szacunkowe z zakresu, który chciałaby opiniować.
 3. Informację, w jakiego rodzaju wycenach szczególnie się specjalizuje.
 4. Oświadczenie o niekaralności zawodowej (przez KO, KA i KOZ).
 5. Trzy przykładowo sporządzone operaty szacunkowe dotyczące różnorodnych rodzajów nieruchomości i różnorodnych celów wyceny, potwierdzające wiedzę i doświadczenie,
 6. Wykaz odbytych szkoleń.


SKŁAD KOMISJI OPINIUJĄCEJ Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych powołany uchwałą w dniu 12 września 2016 r.

Regulamin Komisji Opiniującej

 1. Szandrowska Wiesława – Przewodnicząca Komisji Opiniującej
 2. Górniak Marek - Z-ca Przewodniczącej Komisji Opiniującej
 3. Bednarczyk Włodzimierz
 4. Borkowski Witold
 5. Borycki Marian
 6. Cader Małgorzata
 7. Firlus Krzysztof
 8. Goc Andrzej
 9. Goebel Tomasz
 10. Grajewska Joanna
 11. Gutry Lech
 12. Hajdasz Zdzisław
 13. Jędrzejczyk Dorota
 14. Jurgielewicz Jerzy
 15. Kasiński Marek
 16. Krzempek Jerzy
 17. Lamik Jerzy
 18. Lubecki Jan
 19. Łuc Zdzisław
 20. Marczuk Zenon
 21. Niewiadomski Andrzej
 22. Pilarski Marcin
 23. Sęk Janusz
 24. Ulman Tomasz