Kolegium mediacyjne

W dniu 24 lutego 2011r. Rada Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych powołała Kolegium Mediacyjne. Jednostka ta funkcjonuje w Katowicach w ramach Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i zajmuje się postępowaniami mediacyjnym, dotyczącymi sporów o prawa majątkowe i niemajątkowe, związanych z gospodarką nieruchomościami.  Jest to pierwszy tego rodzaju Ośrodek mediacyjny w Polsce zajmujący się problematyką nieruchomościową.

W skład Kolegium zostali powołani:

Przewodniczący - Wojciech Pastwa,

Wiceprzewodniczący - Włodzimierz Bednarczyk

Jerzy Krzempek – członek Kolegium

W ramach Kolegium utworzony został spośród przeszkolonych rzeczoznawców majątkowych, członków Stowarzyszenia Zespół Mediacyjny  w składzie:

 1. Włodzimierz Bednarczyk
 2. Sylwester Budny
 3. Ryszard Dyrda
 4. Ewa Hart-Mrożek
 5. Danuta Jezienicka
 6. Jerzy Krzempek
 7. Wioletta Łabanowicz
 8. Ewa Manda
 9. Krzysztof Matuszek
 10. Wojciech Pastwa
 11. Katarzyna Rusin
 12. Wiesława Szandrowska
 13. Henryk Szymik
 14. Włodzimierz Szulc
 15. Krzysztof Urbańczyk
 16. Krystyna Żmuda